پرینت جزئیات
زیتون
هتل زیتون
درجه هتل هتل زیتون نوع سرویس FULL موقعيت مرکز شهر ترانسفر ندارد