عضویت در خبرنامه

یستم پکیج همکاران

تبدیل تاریخ

آرامگاه نادر
عکس اول آرامگاه نادر عکس دوم آرامگاه نادر

نادرشاه افشار يكي از مقتدرترين پادشاهان ايراني در ماه شوال سال 1148 ه.ق به سلطنت رسيد و در جمادي الثاني 1160 ه.ق به دست افراد قزلباش در فتح آباد قوچان كشته شد .
آرامگاه نادرشاه كه در چهارراه شهدا ميان باغ مصفائي بنا شده است ، توسط انجمن آثار ملي در سال 1338 هجري شمسي ساخته شد و مجسمه نادر در حالي كه سوار بر اسبي است و تبرزيني در دست دارد بر بالاي آرامگاه او نصب گرديده است .
اين مجسمه توسط هنرمند ايراني ابوالحسن صديقي در ايتاليا ساخته شده است . ارتفاع مجسمه 5 متر ، ‌و وزن تقريبي آن حدود 14000 كيلوگرم است . در داخل آرامگاه موزه اي وجود دارد كه اسلحه ، كلاه خود ، ‌زره و لوازم رزمي زمان نادر كه شامل 130 نوع اسلحه آن زمان است در آن نگهداري مي شود  .