عضویت در خبرنامه

یستم پکیج همکاران

تبدیل تاریخ

قلعه چالشتر
عکس اول قلعه چالشتر عکس دوم قلعه چالشتر

قلعه چالشتر مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان شهرکرد ، شهر چالشتر واقع شده است . این اثر در تاریخ 27 مرداد 1377 با شمارهٔ ثبت 2101 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . منزل احمدخان و محمودخان چالشتری به همت پدرشان خدا رحم چالشتری فرزند محمدرضا خان در اواخر دوران قاجاریه ساخته شد . از تاریخ حک شده بر روی سر ستون های این بنا استنباط می شود که بنا تقریبا در تاریخ 1323 ه.ق به اتمام رسیده است .
این قلعه شامل قسمت های سر درب ، هشتی ، اندرونی ، بیرونی ، حمام و اصطبل و دیگر قسمتها می باشد . این بنا در دو قسمت ساخته شده که وسعت آن تقریبا 12000 متر مربع می باشد که به شکل و هنر ایرانی در دوران فاجاری ساخته شده است . بنای شمالی تا دهه هفتاد ه.ش مورد استفاده قرار می گرفته در صورتی که بنای جنوبی حدودا نود درصد تخریب شده بود که با همت مهندسان و مرمت گران این بنا برپا شده است .
علی اکبر دهخدا در هنگام جنگ جهانی که به استان چهارمحال گریخته بود . از کتابخانه چالشتر استفاده کرد و تألیف امثال و حکم و لغتنامه خود را با استفاده از منابع موجود در قلعه چالشتر آغاز نمود .